ติดต่อศูนย์ ROC บุคลากร แผนการดำเนินงาน โครงสร้าง ROC เกี่ยวกับศูนย์ ROC หน้าหลัก
Get the Flash Player to see this player.
เวียดนาม

ศูนย์ปฏิบัติการร่วม กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชั้น 3 อาคารศูนย์วิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 อีเมล์ roc@kku.ac.th โทรศัพท์ 0 4320 4206 (สายตรง) หรือ 0 4320 2222 ต่อ11572 โทรสาร 0 4320 4406