ติดต่อศูนย์ ROC บุคลากร แผนการดำเนินงาน โครงสร้าง ROC เกี่ยวกับศูนย์ ROC หน้าหลัก
Get the Flash Player to see this player.
 
  13 ตุลาคม 2551 สรุปสถานการณ์น้ำแม่น้ำโขง โดยสำนักวิจัยพัฒนาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรน้ำ
  13 ตุลาคม 2551 เชิญร่วมงานประเพณีแข่งเรือออกพรรษาไทย-ลาว(มุกดาหารสะหวันนะเขต
  09 ตุลาคม 2551 ผังรายการวิทยุ รายการ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือน ตุลาคม 2551
  15 กันยายน 2551 จังหวัดนครพนม ขอเชิญเที่ยวงาน ประเพณีไหลเรือไฟ ประจำปี 2551
  12 กันยายน 2551 จังหวัดนครพนมจัด พิธีเปิดศูนย์มิตรภาพ นครพนม-ฮานอย ณ จังหวัดนครพนม

วันที่ 29 ตุลาคม 2551 เวลา 09.00 น. Mr. Montague J. Lord จากสำนักงาน Global Economic Consulting Service พร้อมผู้ติดตาม ไ...
ดูภาพกิจกรรม
วันที่ 17 กันยายน 2551 เจ้าหน้าที่ ROC เข้าร่วมประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยนานาชาติ ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาบนเส...
ดูภาพกิจกรรม

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2551 นายอภิชาติ เพ็ชรรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต และนางขนิษฐา สมิทธ์สมบูรณ์ กงสุล ร่วมสังเกตการณ์การเปิดเที่ยวบินรอบปฐมฤกษ์เส้นทางกรุงเทพฯ-สะหวันนะเขต ของบริษัทการบินลาวซึ่งมีผู้ใช้บริการเต็มเที่ยวบินรวมทั้งสิ้นประมาณ 70 คน
อนึ่ง สนามบินสะหวันนะเขตได้เปิดให้บริการในเชิงธุรกิจอีกครั้งเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2551 และคาดว่าในอนาคตจะมีผู้ใช้บริการเที่ยวบินกรุงเทพฯ-สะหวันนะเขต เพื่อมาใช้บริการคาสิโนมากขึ้น ซึ่งคาดว่าสถานคาสิโน Savan Vegas นี้จะเปิดให้บริการในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2551
วันที่ 29 ตุลาคม 2551 Mr. Montague J. Lord จากสำนักงาน Global Economic Consulting Service ได้เข้าหารือเกี่ยวกับเส้นทาง EWEC โดยมี รศ.ดร.ลำปาง แม่นมาตย์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น และกรรมการสถาบันยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, นายรังสรรค์ มณีโรจน์ รองหัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวขอนแก่น ในฐานะผู้ประสานภารกิจของกระทรวงการต่างประเทศในศูนย์ ROC และเจ้าหน้าที่ศูนย์ ROC ให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างกัน ซึ่งการหารือถึงประเด็นต่าง ๆ ในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในกระบวนการรวบรวมข้อมูลในการวิจัยเกี่ยวกับเส้นทาง EWEC ของธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) คลิกดูภาพกิจกรรม
ประกาศเตือนคนไทยที่จะไปกัมพูชา
กระทรวงการต่างประเทศขอประกาศเตือนคนไทยที่จะเดินทางไปยังกัมพูชา ให้ตรึกตรองและติดตามข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ระหว่างสองประเทศในระยะนี้อย่างใกล้ชิด หลังจากที่รัฐบาลกัมพูชาได้แสดงท่าที เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2551 ว่าอาจจะใช้กำลังในการแก้ปัญหาในพื้นที่บริเวณชายแดนระหว่างสองประเทศ สำหรับคนไทยที่อยู่ในกัมพูชา ขอให้ติดต่อสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ เพื่อรับฟังข้อแนะนำและติดตามข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ด้วย
Google Groups
สมัครสมาชิก rocnews
อีเมล:
เยี่ยมชมกลุ่มนี้
ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์

Auto: Manual:  16 ตุลาคม 2551 ต่างชาติรุมทึ้งทรัพยากรธรรมชาติในลาว
  14 ตุลาคม 2551 จุดเริ่มต้น : เมื่อเขตเศรษฐกิจพิเศษมีผลกระทบต่อการย้ายถิ่นของแรงงานข้ามชาติ
  09 ตุลาคม 2551 ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
  09 ตุลาคม 2551 ความคืบหน้าร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
  09 ตุลาคม 2551 บทบันทึกการประชุม คณะอนุกรรมการเพื่อเตรียมการประชุมผู้บริหารระดับสูง 8 จังหวัด / แขวง 3 ประเทศ ไทย-ลาว-เวียดนาม ครั้งที่ 12 วันที่ 1 สิงหาคม 2551
  09 ตุลาคม 2551 วิกฤตแม่น้ำโขง วิกฤติคนแคมของ
  09 ตุลาคม 2551 คลื่นพลังงาน: ผลกระทบจากการเร่งสร้างเขื่อนในลาว
  02 ตุลาคม 2551 การประชุมบูรณาการความร่วมมือระหว่างเอกอัครราชทูตของไทยในประเทศเพื่อนบ้าน กับผู้ว่าราชการจังหวัดในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19 จังหวัด และจังหวัดชายแดนในกรอบ ACMECS ประจำปี 2551 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2551
  26 กันยายน 2551 ทิศทางการพัฒนามณฑลยูนนาน : โอกาสในการลงทุนของนักธุรกิจไทย
  23 กันยายน 2551 จุลสารเอเชียศึกษา เอกสารทางวิชาการลำดับที่ 1/2551 โดย โครงการเอเชียศึกษา คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศูนย์ปฏิบัติการร่วม กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชั้น 3 อาคารศูนย์วิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 อีเมล์ roc@kku.ac.th โทรศัพท์ 0 4320 4206 (สายตรง) หรือ 0 4320 2222 ต่อ11572 โทรสาร 0 4320 4406